h

De Grote Bevraging van Leeuwarden

Foto: SP
Voor de SP is politiek meer dan één keer in de vier jaar stemmen of vergaderen in het stadhuis. Voor de SP is dat vooral in gesprek gaan met stadsgenoten, hen organiseren rond problemen die spelen en deze problemen met mensen oplossen. Zo willen we mensen invloed en zeggenschap geven over hun leef-, woon- en werkomgeving.

We vragen uw mening en ervaringen. Zo kunnen we stadsgenoten beter betrekken. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten en acties. Daarom vragen we u om de onderstaande vragen te beantwoorden.

Alvast bedankt!


(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier