SP Leeuwarden

Afscheid Jan Marijnissen

21-01-2016

Foto: Douwe van der Woude
› Lees verder

Uitslag Enquête Bilgaard

20-11-2015 Uitslag enquete verkeersveiligheid en zaken wat u wilt bespreken. 

› Lees verder

BUURTEN IN BILGAARD

15-10-2015in oktober hebben we een enquete gehouden in BILGAARD

Op de braderie van 19 september j.l. vroegen we de buurtbewoners van Bilgaard waar over zij tevreden zijn in de wijk en wat er beter kan. Zo blijken de nieuwe speeltoestellen bij de SpeelKoepel een grote aanwinst maar zouden de openingstijden van de Speelkoepel nog wel wat ruimer mogen en wordt het multiculturele karakter van de wijk ook zeer gewaardeerd. Maar wat meerdere keren als onveilig uit de bus kwam was de verkeerssituatie Keidam-Brandemeer: een onoverzichtelijk kruispunt vlakbij de bibliotheek.

› Lees verder

SP aanwezig 19 september tijdens Braderie in de wijk Bilgaard

Er is genoeg voor iedereen

02-09-2015Raad bij de kraam hoeveel koekjes er in de pot zitten!

› Lees verder

Er is genoeg voor iedereen

22-04-2015Er is genoeg voor iedereen!
 
Maar de koek is niet eerlijk verdeeld.
 

› Lees verder

Nieuwsbrief april 2015

14-04-2015Nieuwsbrief SP afdeling Leeuwarden april 2015

› Lees verder

Er is genoeg voor iedereen

14-04-2015Vanaf 25 april 2015

› Lees verder

WMO

27-11-2014Veel gemeenten zijn vanwege de nieuwe wetgeving en het lagere budget op dit moment bezig de huishoudelijke hulp op een andere manier in te richten, zodat deze vorm van ondersteuning beschikbaar blijft voor mensen die daarop aangewezen zijn.

› Lees verder

Pagina's