SP Leeuwarden

Zorgavond Bilgaard

Op woensdag 21 September werd een informatie avond in de wijk Bilgaard gehouden 

Op deze avond werd er informatie gegeven en was er de gelegenheid om vragen te stellen.

› Lees verder

SP was zondag 31 juli, aanwezig op Braderie Grou

31-07-2016

Foto: Marleen Brouwers / SP Leeuwarden
› Lees verder

Zorg voor iedereen!

25-05-2016       

› Lees verder

Buurten Oost Indische Buurt

19-03-2016

Foto: Nienke van Dijk
› Lees verder

Nieuwsbrief maart 2016

13-03-2016Op 20 februari jl. heeft het bestuur van de SP afdeling Leeuwarden een vergadering gehad over het vormen van een nieuw bestuur. Ook hebben we besproken; taken, structuur en wie voor wat verantwoordelijk is. Verder hebben we gekeken; welke visie moet de SP afdeling Leeuwarden ontwikkelen en welke thema’s zijn belangrijk in Leeuwarden. En op welke thema’s moet de SP in Leeuwarden leidend zijn. De uitkomst van deze vergadering wordt aan de leden voorgelegd op 31 maart in een ledenvergadering. SP leden worden uitgenodigd via een brief waarin de plaats en tijd bekend gemaakt wordt. We hopen op een grote opkomst en willen graag uw mening horen.

› Lees verder

SP Leeuwarden bij forum basisinkomen

29-02-2016Wat is een basisinkomen?

› Lees verder

Nieuwjaarsbijeenkomst voor SP vrijwilligers,

24-01-2016Onze Leeuwarder SP afdeling steunt op het werk dat veel vrijwilligers voor de partij doen. Dat doen ze door campagnes te voeren, mee te doen aan acties, Tribunes, Nieuwsbrieven en ZO kranten te bezorgen of veel tijd in het Leeuwarder afdelingsbestuur te steken.

› Lees verder

Afscheid Jan Marijnissen

21-01-2016

Foto: Douwe van der Woude
› Lees verder

Uitslag Enquête Bilgaard

20-11-2015 Uitslag enquete verkeersveiligheid en zaken wat u wilt bespreken. 

› Lees verder

BUURTEN IN BILGAARD

15-10-2015in oktober hebben we een enquete gehouden in BILGAARD

Op de braderie van 19 september j.l. vroegen we de buurtbewoners van Bilgaard waar over zij tevreden zijn in de wijk en wat er beter kan. Zo blijken de nieuwe speeltoestellen bij de SpeelKoepel een grote aanwinst maar zouden de openingstijden van de Speelkoepel nog wel wat ruimer mogen en wordt het multiculturele karakter van de wijk ook zeer gewaardeerd. Maar wat meerdere keren als onveilig uit de bus kwam was de verkeerssituatie Keidam-Brandemeer: een onoverzichtelijk kruispunt vlakbij de bibliotheek.

› Lees verder

Pagina's