h

Betaalbare zorg en ziekenhuiszorg voor iedereen

22 november 2019

Betaalbare zorg en ziekenhuiszorg voor iedereen

Foto: SP Leeuwarden

De SP komt met een ziekenhuis plan waar winstgevendheidscijfers niet de norm zijn maar goede en bereikbare zorg. Henk van Gerven, Tweed Kamerlid van de SP presenteerde zijn plannen op een open avond in de Neushoorn.

Van Gerven: ”Steeds meer ziekenhuizen verdwijnen, niet omdat er geen behoefte meer is aan een ziekenhuizen, maar omdat zorgverzekeraars aan de hand van winstgevendheidscijfers bepalen of ze wel of niet een ziekenhuis open willen houden. Dit ondanks een tekort is aan bedden, een tekort aan personeel en de vergrijzing.

Deze kwalijke gang van zaken heeft alles te maken met de rol van verzekeraars en de rol van zorgondernemers. Zorg is geen markt maar een basisbehoefte. Goede en bereikbare ziekenhuiszorg moet gewoon bereikbaar zijn voor iedereen.”

Niet alleen een ziekenhuis dichtbij zorgt voor bereikbare zorg, maar ook betaalbare zorg voor iedereen. Zo vertelde twee fysiotherapeuten over hoe het systeem van eigen risico nu chronische patiënten met een AOW of een uitkering in financiële problemen brachten omdat behandelingen pas als chronisch vergoed worden na 20 behandelingen en na het betalen van deze behandelingen en het eigen risico. Mensen uit de zaal vertelden dat ze niet naar de tandarts gingen omdat ze dat niet kon betalen.

Om bereikbare en betaalbare zorg te realiseren komt de SP met een alternatief plan. In dit plan werken ziekenhuizen met elkaar samen in plaats van dat ze concurreren. Specialisten werken in loondienst en vallen onder de wet normering topinkomen. Gebouwen komen in overheidshanden. Er wordt geïnvesteerd in personeel en elk ziekenhuis is binnen 20 minuten bereikbaar. Niet winstgevendheidscijfers zijn de norm maar goede en bereikbare zorg. Kosten worden betaald uit belastingen en de premies en het eigen risico wordt afgeschaft.

Foto: SP Leeuwarden

Het ziekenhuisplan en het fiscaliseringsplan zijn onderdeel van de nationaal zorgfonds campagne dat pleit voor een nationaal zorgfonds zonder eigen risico.

Alle aanwezigen SP leden en niet-leden waren unaniem enthousiast over het plan. De zorbeoefenaars gaan meedenken met de campagne hoe ze het plan ook gerealiseerd krijgen.

Van Gerven: “Uit peiling blijkt dat een meerderheid van de achterban van de politieke partijen dit plan wil. We moeten dus gezamenlijk onze partijen overtuigen.”

Zie ook: Rechtvaardige zorg: eigen risico en zorgpremie op nul, lasten eerlijk delen

Reactie toevoegen

U bent hier