h

SP Leeuwarden heeft nieuw afdelingsbestuur

18 november 2020

SP Leeuwarden heeft nieuw afdelingsbestuur

Foto: SP Leeuwarden

De SP Leeuwarden heeft dinsdagavond 17 november een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Tijdens de ledenvergadering werden zes bestuursleden gekozen waarvan Aldo Schelvis als afdelingsvoorzitter werd verkozen.

Kersvers afdelingsvoorzitter Aldo Schelvis:

“Mensen in Leeuwarden verdienen een politieke partij die aan hun zijde de strijd aangaat voor goede volkshuisvesting, eerlijke en goede zorg en fatsoenlijke lonen en inkomens.”

Tijdens de ledenvergadering werd ook het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart besproken. Twee weken geleden maakten alle actieve leden in Leeuwarden al plannen voor deze verkiezingscampagne.

SP-afdelingsvoorzitter Aldo Schelvis:

“De afgelopen tijd hebben wij in meerdere wijken bij mensen huis aan huis aangebeld. Daar gaan we mee door. We verzamelen de verhalen van mensen over hun woon- en leefsituatie en gaan in gesprek over de komende verkiezingen.”

In de buurten van Oud-Oost ging de SP in gesprek met mensen over hun woonlasten, hoge huren en het onderhoud van de woningen.

“We vragen mensen om met ons mee te doen en in actie te komen om verbetering af te dwingen. Zo willen we samen met mensen problemen lokaal aanpakken en samen voor verandering in Leeuwarden zorgen. Wij roepen mensen dus ook op om klachten bij ons te melden en om zich bij de SP aan te sluiten.”, aldus Schelvis.

Voorzitter Aldo Schelvis is werkzaam voor de Tweede Kamerfractie van de SP in Den Haag waar hij verantwoordelijk is voor de (sociale) media en communicatie van de partij. Hiervoor was hij 15 jaar actief in de SP-afdeling Groningen. Gekozen secretaris Jan Beukelaar is leraar economie en lerarenopleider aan het Friesland College.

Doe ook mee en sluit je aan bij de SP in Leeuwarden:

Ik doe mee!

U bent hier