h

In gesprek met: Arie en Baukje

23 januari 2021

In gesprek met: Arie en Baukje

Om inspiratie op te doen en adviezen in te winnen is bestuurslid Freerk onlangs op bezoek geweest bij oud voorzitter Arie Visser en zijn vrouw Baukje Visser-de Jong.

Woensdagavond 9 december 20.00 uur bel ik aan bij het huis van Arie en Baukje Visser. Ik word heel hartelijk ontvangen en voel me dan ook meteen welkom.   We kennen elkaar niet en beginnen het gesprek daarom met eerst iets over onzelf te vertellen. Alle drie zijn we vertrouwd met de voor en nadelen van wonen op een schip. Arie is geboren op een klein binnenvaartschip, Baukje haar ouders waren binnenvaartschippers en ik woon op dit moment op een oude visserskotter. Dat schept een band en bovendien zijn Arie en ik in een ver verleden allebei timmerman geweest, een vak waarin we geleerd hebben de spijker op zijn kop te slaan. Dat praat makkelijk.

Arie vertelt dat hij en Baukje vanaf 1997 meer dan 15 jaar intensief actief lid zijn geweest . Geinspireerd geraakt en lid geworden op een campagne bijeenkomst hier in Leeuwarden waar Jan Marijnissen hun wist te overtuigen.

In die periode is Arie 2 keer voorzitter van de afdeling geweest, 2 jaar regiobestuurder en 5 jaar gemeenteraadslid voor de SP. Baukje heeft in die periode een hulpdienst opgezet en uitgevoerd, daarnaast verzorgde zij, samen met andere actieve leden, de verspreiding van de Tribune en werd er bij hun thuis op de eettafel de nieuwsbrief van de afdeling er aan toeggevoegd. Er waren in die tijd structureel 20 vrijwilligers bereid om de verspreiding van post, folders, uitnodigingen en de tribune te doen.

Veel SP'ers zijn in die periode bij hun over de vloer geweest, het ene moment om hun bijdrage te leveren, het andere moment voor een hulpvraag.  Solidariteit kon je hier inademen.

De hulpdienst was weliswaar een zware mentale belasting maar broodnodig.  Ook toen raakten er veel mensen bekneld in conflicten met hun werkgever, met overheidsinstanties , verhuurders, ect, ect.                Baukje was vanuit de SP geschoold met algemene jurisdische kennis, had een goede kennis van de sociale kaart en kon, wanneer dit nodig was, gericht doorverwijzen naar een proffessionele instantie of organisatie.    Tegelijkertijd leverde deze hulpdienst ook veel nuttige informatie op voor bijvoorbeeld een buurtonderzoek.

Was er sprake van veel vergelijkbare klachten dan kon je de wijk in met hierop toegespitste vragen. Arie noemt nog een voorbeeld waarin mensen via de hulpdienst om ondersteuning vroegen en naar aanleiding waarvan hij, samen met andere actieve leden, concreet aan de slag kon.

Het betrof klachten van werknemers van de sociale werkplaats in onze gemeente. Deze toch al meer dan gemiddeld kwetsbare groep werknemers werd erg slecht bejegend. De afdeling heeft eerst nader onderzoek gedaan en vervolgens deze, voor sommige werknemers, ziekmakende situatie aanhangig gemaakt in de pers en de Gemeenteraad . Dit ingrijpen van de SP heeft geleid tot echte verbetering op de werkvloer en een wijziging in de directie.

Met andere woorden Baukje en Arie waren niet alleen erg actief in de partij maar door hun activiteiten, ook heel aanvullend aan elkaar. Op mijn vraag waar, in zijn periode als voorzitter en raadslid, nu de meeste energie en aandacht in ging zitten geeft Arie aan dat dit uiteraard per onderwerp verschilt maar in zijn algemeenheid ging er altijd veel zorg zitten in het ( zoals Arie het verbeeld ) proberen alle kikkers in de kruiwagen te houden. Vanzelsprekend waren er veel menigsverschillen en invalshoeken van waaruit er naar de werkelijkheid gekeken wordt. Arie en Baukje hebben daarbij regelmatig steun gezocht en gekregen vanuit de landelijk partij en raden ons aan dit ook zonder schroom te doen.

We zijn aan het einde van het gesprek gekomen maar nog lang niet uitgesproken.  Ik vond het heel fijn te kunnen luisteren naar zoveel bevlogen betrokkenheid en houd er het bemoedigende besef aan over dat wanneer je, vanuit solidariteit, je actief inzet voor een ander, je ook een verschil kan maken.

U bent hier