h

Kandidaat-kamerleden bezoeken cruciale beroepen in Fryslân

9 maart 2021

Kandidaat-kamerleden bezoeken cruciale beroepen in Fryslân

Foto: SP

Dinsdag 9 maart bezochten SP-kandidaat-Kamerleden Jimmy Dijk (10) en Fenna Feenstra (17) verschillende plekken waar mensen met cruciale beroepen werken. In onder andere Drachten, Heerenveen, Sneek, Lemmer en Leeuwarden gaan zij in gesprek met zorgverleners, leraren, politieagenten, welzijnswerkers en andere cruciale werkers.

De SP’ers willen horen wat hun ervaringen uit deze coronacrisis zijn, maar willen ook in gesprek over structurele waardering voor hun werk en collega’s. Volgens de SP moeten de lonen in de publieke sector, supermarkten, distributiecentra, post- en pakketbezorgers flink omhoog.

Voor de coronacrisis waren er al vele acties van leraren, agenten en zorgwerkers voor een betere beloning, minder werkdruk en minder bureaucratie.

SP-kandidaat Jimmy Dijk:

“Het belang en de waardering van hun werk is alleen maar duidelijker en groter geworden. De solidariteit met cruciale beroepen mag na de coronacrisis niet afnemen. Zij verdienen meer waardering en een structurele loonsverhoging.”

In het verkiezingsprogramma van de SP staan tal van voorstellen die gericht zijn op het versterken van de publieke sector en het verbeteren van de de positie van de cruciale beroepen.

Oud-Provinciale Staten Fryslân en SP-kandidaat Fenna Feenstra:

“De waardering zal niet als vanzelfsprekend blijven. Daarom moeten we hier blijvend aandacht voor vragen. Ook na de verkiezingen op 17 maart. Op de steun in raad en daad van de SP kunnen zij rekenen.”

 

U bent hier