h

Strijden voor een veilig en prettig Bilgaard

26 oktober 2019

Strijden voor een veilig en prettig Bilgaard

Foto: SP Leeuwarden

Voor de SP is politiek meer dan één keer in de vier jaar stemmen of vergaderen in het stadhuis. Voor de SP is dat vooral in gesprek gaan met stadsgenoten, hen organiseren rond problemen die spelen en deze problemen met mensen oplossen. Zo willen we mensen invloed en zeggenschap geven over hun leef-, woon- en werkomgeving. Vandaag waren we in de wijk Bilgaard.

We spraken met mensen over de staat van hun wijk en wat zij zouden veranderen als ze daar zeggenschap over hadden. Mensen hadden opvallend veel dezelfde wensen.

“Veiligere straten waar oudere mensen met rollators ook nog op kunnen lopen. Auto’s die niet zo hard rijden. Meer te doen voor de jeugd en lagere woonlasten.”

waren veel gehoorde wensen om de wijk leefbaar te houden. Sinds een aantal jaren stopt de gemeente minder geld in onderhoud aan straten en leefbaarheid. Mensen voelen zich daardoor minder veilig en prettig in de buurt. Jongeren hebben geen plek waar ze kunnen buitensporten of samen komen. Ze vervelen zich.

“Zonde dat we al dat geld in het evenement KH2018 hebben gestopt en nu moeten bezuinigen op leefbaarheid.”

zegt een wijkbewoner.

“In een evenement kun je niet leven.”

De komende tijd zal de SP meer onderzoek doen naar de bezuinigingen op onderhoud en kijken wat zij samen met de bewoners kan doen. Twee bewoners hadden al een mooie tip.

“Pak het onderhoud van de straten groen en sociaal aan. Zoek vakmensen dicht uit de buurt. Dat biedt werk voor deze wijk en kost minder uitstoot.”

Meer goede ideeën voor Leeuwarden? Laat het ons weten!

Of kom ook eens op onze open avonden.

Foto: SP Leeuwarden

Foto: SP Leeuwarden

Foto: SP Leeuwarden

U bent hier